JUST TREES FOUNDATION

BREATHE GREEN

Stichting Just Trees is een Nederlandse stichting, opgericht op 4 maart 2015 en gevestigd in Ammerzoden (adresgegevens onderaan de pagina). Just Trees is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62796062 en geregistreerd bij de belastingdienst onder RSIN 854960302

Statutair doel: bijdragen aan een leefbare, groene en gezonde leefomgeving en het vergroten van het bewustzijn van het belang hiervan. Dit alles middels het planten van bomen, het organiseren van boomplantevenementen en het geven van voorlichting.

Onze missie: Just Trees zet zich in voor een groenere wereld door het planten van bomen en het geven van voorlichting. Via onze boomplantevenementen willen wij mensen inspireren goed voor hun leefomgeving te zorgen en meer bomen te planten. We richten ons hierbij met name op schoolkinderen omdat we geloven dat het planten met en voorlichten van de volgende generatie een stevige fundering legt voor een groene omgeving in de toekomst. Door kinderen mee te nemen de natuur in om bomen te planten willen wij ze laten ervaren dat (het planten van) een boom zowel belangrijk, gezond als leuk is.

Onze visie: bomen zijn onmisbaar voor een leefbare wereld. Just Trees wil een positieve en blijvende bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en mensen bewust maken van het belang van de aanwezigheid van bomen in onze natuur.

Bestuur: Op grond van de statuten dient het bestuur minimaal uit drie leden te bestaan, het statutaire maximum bedraagt zeven leden. Het bestuur van Just Trees bestaat uit: Anneke Zwijnenburg (penningmeester), Nadia Lhafi (secretaris) en Marleen van Arkel (voorzitter). Alle bestuursleden zijn betrokken bij Just Trees vanaf de oprichting en hun deelname vloeit voort uit een geloof in het belang van het behoud van onze bomen voor toekomstige generaties.

Algemeen beleid/ons werk: Just Trees plant bomen op daartoe ter beschikking gestelde en geschikte locaties zoals bossen of bedrijfs- school- en/of gemeenschapsterreinen. Bomen worden ofwel geplant door de stichting zelf ofwel door de deelnemers aan boomplantevenementen. Onze boomplantevenementen combineren het planten van bomen met voorlichting en worden met name gehouden voor schoolkinderen van lokale scholen. Het merendeel van onze activiteiten vindt plaats in Kenia. In Kenia werkt Just Trees met lokale partners (bedrijven en goede doelen) die de waarden van Just Trees delen. Wij consulteren lokale experts om te zorgen dat de bomen die wij planten geschikt zijn voor de locatie en toegevoegde waarde leveren voor het milieu en de gemeenschap.

Financieel (en belonings-) beleid: Just Trees werft haar fondsen via de website en via het persoonlijke en professionele netwerk van de bestuurders. Donoren kunnen ons steunen door middel van het overboeken van een donatie naar de bankrekening, het doneren van stekjes en/of boomzaad of door het kado geven van een boom. Bedrijven kunnen ook een volledig evenement sponsoren in ruil voor promotionele activiteiten of als manier om inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Just Trees is een goede doelen stichting, het bestuur verplicht zich ertoe om alle inkomsten aan te wenden voor het planten van bomen en het organiseren van plant- en voorlichtingsevenementen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden en streven ernaar om de overige overheadkosten zo laag mogelijk te houden. Stichting Just Trees publiceert na afloop van ieder kalenderjaar een financieel jaaroverzicht om verantwoording af te leggen over inkomsten en uitgaven.

Just Trees vraagt bij de belastingdienst de ANBI-status aan. Indien deze status wordt toegekend, kunnen donoren (onder voorwaarden) hun gift fiscaal aftrekken.

KLIK HIER VOOR DE FINANCIELE VERANTWOORDING OVER 2015


Adres gegevens

  • Secretaris Schokkerstraat 12
  • 5324 ER Ammerzoden
  • Nederland

Bank gegevens

Rabobank Bommelerwaard

Vestiging Zaltbommel

IBAN: NL94 RABO 0302 7653 36

Registratie gegevens

  • Kamer van Koophandel: 62796062
  • Fiscaal nummer (RSIN): 854960302